ข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี

สรุปข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี  ประจำเดือนกันยายน 2562

ลำดับ รัฐ ก.พ. ก.วิทย์ สกอ. พสวท. อื่นๆ รวม โอดอส 3 โอดอส 4 ทั้งสิ้น
1 บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก
(Baden-Württemberg)
1 10 2 6 2 21 3 6 30
2 บาวาเรีย
(Bayern)
0 6 0 2 0 8 1 0 9
3 เบอร์ลิน (Berlin) 0 1 0 0 1 2 1 1 4
4 บรันเดนบูร์ก
(Brandenburg)
1 0 0 1 0 2 0 0 2
5 เบรเมิน (Bremen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ฮัมบูร์ก (Hamburg) 2 5 0 0 0 7 0 0 7
7 เฮสเซิน (Hessen) 1 0 0 0 0 1 1 0 2
8 เมคเลนบูร์ก พอพอมเมิน
(Mecklenburg-
Vorpommern)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นีเดอร์ซัคเซิน
(Niedersachsen)
0 8 0 0 0 8 1 1 10
10 นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน
(Nordrhein-Westfalen)
0 9 1 0 1 11 3 1 15
11 ไรน์ลันด์-ฟัลซ์
(Rheinland-Pfalz)
0 2 0 0 0 2 0 1 3
12 ซาร์ลันด์ (Saarland) 0 0 0 1 0 1 0 0 1
13 ซัคเซิน (Sachsen) 0 8 0 0 0 8 0 0 8
14 ซัคเซิน-อันฮัลท์
(Sachsen-Anhalt)
0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 ชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein) 0 0 1 0 0 1 0 0 1
16 เทือริงเงิน (Thüringen) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
รวม 16 มลรัฐ 5 50 4 11 4 74 11 10 95