ข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี

สรุปข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี  ประจำเดือนมีนาคม 2562

 

ลำดับ รัฐ ก.พ. ก.วิทย์ สกอ. พสวท. อื่นๆ รวม โอดอส 3 โอดอส 4 ทั้งสิ้น
1 บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก
(Baden-Württemberg)
1 10 2 6 2 21 10 6 37
2 บาวาเรีย
(Bayern)
0 5 0 2 0 7 1 0 8
3 เบอร์ลิน (Berlin) 0 1 0 0 1 2 3 1 6
4 บรันเดนบูร์ก
(Brandenburg)
1 0 0 1 0 2 0 0 2
5 เบรเมิน (Bremen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ฮัมบูร์ก (Hamburg) 2 5 0 1 0 8 0 0 8
7 เฮสเซิน (Hessen) 1 0 0 1 0 2 1 0 3
8 เมคเลนบูร์ก พอพอมเมิน
(Mecklenburg-
Vorpommern)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นีเดอร์ซัคเซิน
(Niedersachsen)
1 7 0 1 0 9 3 1 13
10 นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน
(Nordrhein-Westfalen)
1 9 1 1 1 13 3 1 17
11 ไรน์ลันด์-ฟัลซ์
(Rheinland-Pfalz)
0 3 0 0 0 3 1 1 5
12 ซาร์ลันด์ (Saarland) 0 0 0 2 0 2 1 0 3
13 ซัคเซิน (Sachsen) 0 8 1 0 0 9 0 0 9
14 ซัคเซิน-อันฮัลท์
(Sachsen-Anhalt)
0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 ชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein) 0 0 1 0 0 1 1 2
16 เทือริงเงิน (Thüringen) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
รวม 16 มลรัฐ 7 49 5 16 4 81 25 10 116