ข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี

สรุปข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี  ประจำเดือนมีนาคม 2563

ลำดับ รัฐ ก.พ. ก.วิทย์ สกอ. พสวท. อื่นๆ รวม โอดอส 3 โอดอส 4 ทั้งสิ้น
1 บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก
(Baden-Württemberg)
1 8 1 4 2 16 0 6 22
2 บาวาเรีย
(Bavaria)
0 4 0 4 0 8 0 0 8
3 เบอร์ลิน (Berlin) 0 1 2 0 1 4 0 1 5
4 บรันเดนบูร์ก
(Brandenburg)
0 0 0 1 0 1 0 0 1
5 เบรเมิน (Bremen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ฮัมบูร์ก (Hamburg) 2 5 0 0 0 7 0 0 7
7 เฮสเซิน (Hessen) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 เมคเลนบูร์ก พอพอมเมิน
(Mecklenburg-
Vorpommern)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นีเดอร์ซัคเซิน
(Niedersachsen)
1 8 0 0 0 9 1 1 11
10 นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน
(Nordrhein-Westfalen)
0 10 0 0 1 11 0 1 12
11 ไรน์ลันด์-ฟัลซ์
(Rheinland-Pfalz)
0 2 0 0 0 2 0 1 3
12 ซาร์ลันด์ (Saarland) 0 0 0 1 0 1 0 0 1
13 ซัคเซิน (Sachsen) 0 9 0 0 0 9 0 0 9
14 ซัคเซิน-อันฮัลท์
(Sachsen-Anhalt)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein) 0 0 1 0 0 1 0 0 1
16 เทือริงเงิน (Thüringen) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
รวม 16 มลรัฐ 4 48 4 11 4 71 2 10 83