ข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี

สรุปข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี  ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ลำดับ รัฐ ก.พ. ก.วิทย์ สกอ. พสวท. อื่นๆ รวม โอดอส 3 โอดอส 4 ทั้งสิ้น
1 บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) 2 10 2 7 1 22 30 7 59
2 บาวาเรีย (Bayern) 0 5 2 2 1 10 4 0 14
3 เบอร์ลิน (Berlin) 1 0 0 1 1 3 7 1 11
4 บรันเดนบูร์ก (Brandenburg) 1 2 0 1 0 4 0 0 4
5 เบรเมิน (Bremen) 0 1 0 0 0 1 0 0 1
6 ฮัมบูร์ก (Hamburg) 2 4 0 1 1 8 0 0 8
7 เฮสเซิน (Hessen) 1 0 0 1 1 3 4 0 7
8 เมคเลนบูร์ก พอพอมเมิน
(Mecklenburg-Vorpommern)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นีเดอร์ซัคเซิน (Niedersachsen) 3 6 0 2 0 11 6 1 18
10 นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน
(Nordrhein-Westfalen)
3 8 1 2 1 15 7 2 24
11 ไรน์ลันด์-ฟัลซ์
(Rheinland-Pfalz)
0 3 0 0 0 3 2 1 6
12 ซาร์ลันด์ (Saarland) 0 0 0 1 0 1 2 0 3
13 ซัคเซิน (Sachsen) 0 6 1 0 1 8 2 0 10
14 ซัคเซิน-อันฮัลท์
(Sachsen-Anhalt)
0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 ชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein) 0 1 1 0 0 2 3 0 5
16 เทือริงเงิน (Thüringen) 0 1 0 0 0 1 0 0 1
รวม 16 มลรัฐ 13 47 7 18 7 92 68 12 172