ข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี

สรุปข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี  ประจำเดือน มกราคม 2560

ลำดับ รัฐ ก.พ. ก.วิทย์ สกอ. พสวท. อื่นๆ รวม โอดอส 3 โอดอส 4 ทั้งสิ้น
1 บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) 2 10 2 4 1 19 31 6 56
2 บาวาเรีย (Bayern) 0 4 2 2 1 9 3 0 12
3 เบอร์ลิน (Berlin) 1 1 0 1 1 4 7 1 12
4 บรันเดนบูร์ก (Brandenburg) 1 2 0 0 0 3 0 0 3
5 เบรเมิน (Bremen) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
6 ฮัมบูร์ก (Hamburg) 0 5 0 0 2 7 0 0 7
7 เฮสเซิน (Hessen) 1 1 0 1 1 4 6 1 11
8 เมคเลนบูร์ก พอพอมเมิน
(Mecklenburg-Vorpommern)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นีเดอร์ซัคเซิน (Niedersachsen) 6 2 0 2 0 10 6 1 17
10 นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน
(Nordrhein-Westfalen)
3 11 1 2 2 19 7 1 27
11 ไรน์ลันด์-ฟัลซ์
(Rheinland-Pfalz)
0 3 0 0 0 3 3 1 7
12 ซาร์ลันด์ (Saarland) 0 0 0 1 0 1 2 0 3
13 ซัคเซิน (Sachsen) 0 2 1 0 1 4 3 0 7
14 ซัคเซิน-อันฮัลท์
(Sachsen-Anhalt)
1 1 0 0 1 3 1 1 5
15 ชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein) 0 1 1 0 0 2 3 0 5
16 เทือริงเงิน (Thüringen) 0 1 0 0 0 1 0 0 1
รวม 16 มลรัฐ 15 45 7 14 10 91 72 12 175