ข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี

สรุปข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี  ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ลำดับ รัฐ ก.พ. ก.วิทย์ สกอ. พสวท. อื่นๆ รวม โอดอส 3 โอดอส 4 ทั้งสิ้น
1 บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) 1 10 2 6 1 20 29 8 57
2 บาวาเรีย (Bayern) 0 5 2 4 0 11 4 0 15
3 เบอร์ลิน (Berlin) 1 1 0 1 1 4 5 1 10
4 บรันเดนบูร์ก (Brandenburg) 1 1 0 1 0 3 0 0 3
5 เบรเมิน (Bremen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ฮัมบูร์ก (Hamburg) 2 5 0 1 0 8 0 0 8
7 เฮสเซิน (Hessen) 1 0 0 1 0 2 3 0 5
8 เมคเลนบูร์ก พอพอมเมิน
(Mecklenburg-Vorpommern)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นีเดอร์ซัคเซิน (Niedersachsen) 2 6 0 2 0 10 3 1 14
10 นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน
(Nordrhein-Westfalen)
3 9 1 1 1 15 6 2 23
11 ไรน์ลันด์-ฟัลซ์
(Rheinland-Pfalz)
0 3 0 0 0 3 2 0 5
12 ซาร์ลันด์ (Saarland) 0 0 0 1 0 1 1 0 2
13 ซัคเซิน (Sachsen) 0 9 1 0 0 10 1 0 11
14 ซัคเซิน-อันฮัลท์
(Sachsen-Anhalt)
0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 ชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein) 0 0 1 0 0 1 2 0 3
16 เทือริงเงิน (Thüringen) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
รวม 16 มลรัฐ 11 50 7 19 3 90 57 12 159