ขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่านจัดส่งข้อมูลมาให้ สนร. เยอรมนี และ สนร. เยอรมนีได้ปรับเวลาในการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26...

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ ประจำปี 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ 2 ท่าน ที่เดินทางมาศึกษาในประเทศเยอรมนี ในช่วงต้นปี 2563 นี้ นางสาวปภาวิน เพ็ชรนิล (หมูหวาน) ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS)...

ขอเน้นย้ำประกาศแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และขอความร่วมมือ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26...

สนร. เยอรมนี เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ แคว้นนีเดอร์ซัคเซิน (Niedersachsen) แคว้นเฮสเซิน (Hessen) และแคว้นซัคเซิน (Sachsen)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. มณีรัตน บุญฉิม และ น.ส. พัดชา รัญตะเสวี...

แนวปฏิบัติของทางการเยอรมนีและตามที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ออกประกาศแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และขอความร่วมมือ

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26...

ข้อปฎิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) เพื่อลดการติดเชื้อโรค COVID-19

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน และยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังกว่า 43 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงประเทศเยอรมนี มีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 19 ราย สนร. เยอรมนี จึงมีความห่วงใยนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกท่าน...