คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2559

ฉบับที่ 1 สาส์น อทศ. ฉบับที่ 4  [+ download] ฉบับที่ 2 กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral...

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับ นายชัยยศ กำธรเจริญ และ นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา นักเรียนทุนพสวท. ในการเดินทางมาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับ นายชัยยศ กำธรเจริญ นักเรียนทุน พสวท. ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก โดยเดินทางมาถึงเยอรมนีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559...

สนร. เยอรมนี นำนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ณ สถานเอกอัครราชทูต...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนทร. ก.พ – ไทยพัฒน์ น.ส. ลลิตตา สุริยาอรุณโรจน์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

น.ส. ลลิตตา สุริยาอรุณโรจน์ ได้รับทุนให้มาศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ศูนย์วิจัยสัตว์ตระกูลไพรเมตแห่งเยอรมนี (Deutsches Primatenzentrum: DPZ) Universität Göttingen และได้สำเร็จการศึกษาไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 ในโอกาสนี้ สนร....

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” (English Academic Writing Skills)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” (English Academic Writing Skills) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ...

สนร. เยอรมนี ปฏิบัติภารกิจ ในแคว้น Baden Würtemberg

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าร่วมงานแข่งขันแบดมินตันการกุศล ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล และต้อนรับ นทร. ก. วิทย์ ฯ...