การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส....

สนร.เยอรมนี เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมคู่สมรสนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา

นทร. ที่เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประจำภาคการศึกษาฤดูหนาว ปีการศึกษา 2560/61 ระดับปริญญาเอก นายชินวุฒิ นันตะบุตร นทร. ก. วิทย์ ฯ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ RWTH...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เกียรติกิระขจร นทร. พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกจาก สวทช. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมือง Lindau

  สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เกียรติกิระขจร นทร. พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกจาก สวทช. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมือง Lindau ปัจจุบัน...

สนร. เยอรมนี จัดสัมมนา “จากห้องเรียนสู่ห้องทำงาน”

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดสัมมนา “จากห้องเรียนสู่ห้องทำงาน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาหรือห่างหายจากการทำงานมาหลายปี...

สนร. เยอรมนีขอต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์รายใหม่และ ตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมืองเกิตทิ่งเงิ่น (Göttingen)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. น.ส. มณีรัตน บุญฉิม ได้เดินทางไปรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ที่เดินทางมาศึกษาและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ เมืองเกิตทิงเงิ่น...