8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลออุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี  

สำนักงาน ก.พ. ปรับค่าใช้จ่าย (MA)

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติปรับค่าใช้จ่ายโดยอัตราค่าใช้จ่ายที่ปรับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และ สนร. เยอรมนี จะโอนส่วนต่างตามอัตราที่ปรับใหม่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง...

ข่าวสำคัญ เรื่องการเดินทางไปยังประเทศที่ศึกษาหรือเดินทางกลับประเทศไทยของนักเรียนทุนรัฐบาล

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สนร. เยอรมนี ขอแจ้งข่าวสำคัญแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน ดังต่อไปนี้   สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ....

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส....