ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลในต่างประเทศ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน...

สนร. เยอรมนี ประชุมออนไลน์นักเรียนทุนรัฐบาล ผ่านระบบ ZOOM

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) และมาตราการเฝ้าระวังต่างๆ ของภาครัฐในประเทศเยอรมนี และเพื่อสวัสดิภาพของนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ทุกคนเป็นสำคัญ  สนร. เยอรมนี จึงปรับแผนการเดินทางไปเยี่ยมเยียน นทร. ในแคว้นต่างๆ ผ่านการประชุมออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส...

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางไปรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ 2 ราย ณ...

สนร. เยอรมนี ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (Zoom Video Conference)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ต้องยกเลิกการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2563ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่  3 มิถุนายน 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร....