ข้อปฎิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) เพื่อลดการติดเชื้อโรค COVID-19

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน และยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังกว่า 43 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงประเทศเยอรมนี มีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 19 ราย สนร. เยอรมนี จึงมีความห่วงใยนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกท่าน...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 [อ่านประกาศทั้งหมดจากลิงค์นี้ +]

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9 (TSAC2020) จัดในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ เมืองบอนน์ (Bonn) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Living in...

สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden- Württemberg) แคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) และแคว้นซาร์ลันด์ (Saarland)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธทรณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่ศึกษาในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg)...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมงานพิธีวันกองทัพไทย และงานประดับยศ ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ...