สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. ที่ศึกษาในแคว้นซัคเซิน และเทือริงเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในแคว้นซัคเซิน (Sachsen)...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นางสาวมนัญชยา ยาหมิน นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. มนัญชยา ยาหมิน นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นางสาวจิดาภา จุมพลเสถียร นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. จิดาภา จุมพลเสถียร นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นางสาวเพ็ญนภา มิ่งมโนกานต์ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. เพ็ญนภา มิ่งมโนกานต์ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นางสาวอภิญญา ตรีวิเศษ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. อภิญญา ตรีวิเศษ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3...

กิจกรรมวันกองทัพไทยและงานประชุมนักเรียนไทย ณ กรุงเบอร์ลิน โครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สำนักผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ณ โรงแรม Hotel...