สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายอุเทน ยะราช ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นายอุเทน ยะราช ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในเยอรมนีนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป    สุดท้ายนี้ นายอุเทนฯ ได้ฝากบทความบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟัง ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตนเองเลย เพราะเป็นคนเล่าเรื่องไม่เก่ง ณ เวลานี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับอะไรดี...

คำแนะนำในการฝึกงานในเยอรมนีสำหรับนักเรียนฯ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนฯ ที่ศึกษาในประเทศเยอรมนีหรือผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกงานระหว่างศึกษาของสถาบันการศึกษาในเยอรมนี พร้อมทั้งแนวทางและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าฝึกงานในบริษัทฯ ในเยอรมนี อาทิ ตัวอย่างการเขียนใบสมัครฝึกงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และสิ่งที่พบบ่อยระหว่างการสัมภาษณ์ สนร....

โครงการ “Thai-Deutsches Tandem” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สนร. เยอรมนี ร่วมกับ Humboldt-Universität zu Berlin

ด้วย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) เล็งเห็นว่าในกรุงเบอร์ลินมีนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาจำนวนอยู่ไม่น้อย ประกอบกับทางสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา (Institut für Asien- und Afrikawissenschaften) มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์ กรุงเบอร์ลิน (Humboldt-Universität zu...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

ด้วย สนร. เยอรมนี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาที่ 2 และ 3 และ...

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเวลา 09.00 –...

คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2560

ฉบับที่ 1 การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาใน สหพันธ์ฯ ประจำงวด ม.ค. – มี.ค. 60  [+ download] ฉบับที่ 2 สาส์น อทศ....