สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายปรีชา เกียรติกิระขจร นทร. พสวท. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เกียรติกิระขจร (นทร. พสวท.) ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยเข้าศึกษาทั้งในระดับ ป. โท และ ป....

ประชาสัมพันธ์: การรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ที่ทุกคนรอคอย !!!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ดังนี้  1. ทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)จำนวน 253 ทุน https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree 2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศUndergraduate...

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นทร. ก.พ. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.เยอรมนี) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย (โอ) นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (Chemical Metrology) ตามความต้องการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาวิจัย ณ...

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณัฐวัลคุ์ แสวงบุญ นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณัฐวัลคุ์ แสวงบุญ (ณัฐ) นักเรียนทุนรัฐบาล ก. วิทย์ฯ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุศาสตร์ เน้น Glass Chemistry ตามความต้องการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ...

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่การศึกษาในเยอรมนี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.เยอรมนี) ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) รายใหม่ 3 คนอย่างเป็นทางการและด้วยความยินดี ที่ได้รับทุนให้มาศึกษาในเยอรมนีระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2561 ในวันที่22 ก.ย. 61 น.ส. เบญญาภา แก้วมี นทร....

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล เจิมวงศ์รัตนชัย นทร. โอดอส รุ่นที่ 3.1 ที่สำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขณะนี้ผมได้เรียนจบในสาขาวิศวกรรมเครื่อกล จาก Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft แล้ว จึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆ นักเรียนทุนทุกคน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ 1. เริ่มต้นด้วยช่วงที่เรียนภาษา แน่นอนทุกคนย่อมมีความเก่งในความเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไม่เท่ากัน แต่อย่าได้ท้อไปครับ...