ติดต่อ สนร. เยอรมนี

     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา
Minister Counsellor (Education)
Mrs. Nissara UPPATHAMPRACHA
Email : mc.berlin@ocsc.go.th

เจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวมณีรัตน บุญฉิม
Education Officer / Referentin für Bildung
Ms. Maneerat BOONCHIM
ดูแล นทร.  ในแคว้น Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Thüringen และ Schleswig-Holstein
Tel : 00 49 30 700 964 60

Education Officer / Referent für Bildung
ดูแล นทร.  ในแคว้น Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz และ Saarland
Tel : 00 49 30 797 805 40

นางสาวพัดชา รัญตะเสวี
Education Officer / Referentin für Bildung
Ms. Padcha RUNTASEVEE
ดูแล นทร.  ในแคว้น  Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, และ Sachsen-Anhalt
Tel : 00 49 30 797 805 41

เจ้าหน้าที่การศึกษา/การเงิน

นายอรรถวุฒิ ตรีวรานนท์
Education Officer / Referent für Bildung
Mr. Attawut TREEVARANON
ดูแลด้านการเงินของ นทร. ทุกแคว้น
Tel : 00 49 30 700 964 61

เวลาทำการ : 9.00 น.- 13.00 น. / 14.30 น. – 17.00 น.

ขอให้ นทร. ทุกท่านติดต่อ สนร. ทางอีเมลตามรายละเอียด ดังนี้
– สำหรับนักเรียนทุนส่วนราชการทุกทุน/ ข้าราชการลาศึกษา E-Mail: scholarberlin1@ocsc.go.th
– สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน E-Mail: scholarberlin2@ocsc.go.th
– สำหรับติดต่อการเงิน การเบิกจ่าย E-Mail: financeberlin@ocsc.go.th

การเดินทางมายัง สนร. เยอรมนี

map