สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – ฉบับที่ 3

สวัสดีนักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุกคน

ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับปริญญาตรีกลับเข้าสู่ภาคการศึกษาฤดูหนาวที่กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง หลายคนคงได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้าน เยี่ยมครอบครัวและคนที่รัก ได้เติมพลัง ได้เสริมสร้างกำลังใจที่ดีจากผู้คนรอบตัวที่เมืองไทย รวมทั้งได้รับประทานอาหารที่ชอบ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานอย่างดีในการที่ช่วยให้น้องๆ ทุกคนได้มีแรงกายและแรงใจ พร้อมที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียนและการดำเนินชีวิตระหว่างศึกษาในเยอรมนี

ในช่วงปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีแรกของน้องๆ โอดอสที่ก้าวเข้าสู่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของเยอรมนี หลายคนจึงได้พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในเยอรมนีนั้น แตกต่างจากการเรียนการสอนในประเทศไทยค่อนข้างมาก หลายคนจึงประสบปัญหาในการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟังบรรยาย การทำงานกลุ่มกับเพื่อนชาวเยอรมัน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้พี่ๆ สนร. เยอรมนี ได้รับทราบมาโดยตลอด และยินดีใหความช่วยเหลือ แนะนำวิธีการให้น้องได้สามารถปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น และเชื่อว่าใปภาคการศึกษานี้ น้องๆ น่าจะปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น จนมีผลการเรียนที่น่าพอใจขึ้นตามลำดับ

สำหรับพี่ๆ นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สนร. เยอรมนี ก็ขอส่งกำลังใจมายังทุกคน ขอให้การศึกษาและการทำวิจัย เป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ หากต้องความช่วยเหลือในเรื่องใดก็ตาม ขอให้ติดต่อมายังสนร. เยอรมนี ได้เสมอ

เดือนกันยายนของทุกปีนั้น ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของงบประมาณของทางราชการ และในเดือนตุลาคมก็จะถือเป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ แผนงานใหม่ของทางราชการ ดังนั้น กิจกรรมใหม่ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง สนร. ได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนทุนทุกคนนั้น ก็น่าจะเริ่มต้นไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป และจะเข้มข้มมากขึ้นตามลำดับ ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ สนร. เยอรมนี อย่างใกล้ชิดต่อไปตามช่องทางต่างๆ ทั้งทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ และกลุ่มเฟซบุ๊ก สนร.

ขอให้ทุกคนโชคดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และพบกันในกิจกรรมต่างๆ ของ สนร.เยอรมนี ต่อไปครับ

ชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน