สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – ฉบับที่ 1

สวัสดีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทุกท่าน

ในโอกาสที่สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้ผมมารับตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้

การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.) นับเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในการเตรียมผู้มีศักยภาพของราชการและเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ อันได้แก่พวกท่านทุกคน ซึ่งล้วนเป็นอนาคตกำลังคนที่มีคุณภาพ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ภารกิจการดูแลนักเรียนของ สนร. คือการสร้างความพร้อมและให้การสนับสนุนแก่ท่านในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ระหว่างการศึกษาหาความรู้ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมนี ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองในการตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อกลับไปช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปด้วยเช่นกัน

การศึกษาและการใช้ชีวิตในเยอรมนีแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยระบบการศึกษาและสภาพสังคมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ต้องอาศัยความมุมานะ อุตสาหะ และวินัยที่สูงมาก แต่ก็ขอให้คิดเสียว่าเป็นโอกาสในการฝึกฝนตนเองในทุกๆ ด้าน และเมื่อเราผ่านขั้นตอนสำคัญในชีวิตขั้นตอนนี้ไปได้ ความสำเร็จที่ได้มานั้นก็จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตัวเราเอง

ผมและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนีทุกคน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ และจะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเพื่อให้ได้รับความสำเร็จในเร็ววัน

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนจงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจร่ำเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี
ชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง
อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน