สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – ฉบับที่ 4

สวัสดีปีใหม่ 2559 นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุกคน

สนร. เยอรมนี ขอส่งความสุขปีใหม่มายังนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีกำลังกายและกำลังใจที่พร้อมพรั่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยความราบรื่น ตลอดปี 2559 นี้

ในปี 2558 ที่ผ่านมา สนร. เยอรมนีได้มีโอกาสพบปะนักเรียนทุนรัฐบาลในเมืองต่างๆ รวม 6 ครั้ง ได้แก่ เมืองคาร์ลรูห์เฮ่อ (Karlsruhe) เมืองชตุ๊ทการ์ท (Stuttgart) เมืองอักเค่น (Aachen) เมืองเวือร์ซบวร์ก (Würzburg) เมืองไลพ์ซิก (Leipzig) และกรุงเบอร์ลิน (Berlin) นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลอีกด้วย อาทิ  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปริญญาเอก และการสัมมนาหัวข้อ “ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส” ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุนให้ความสนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในการประชุมใหญ่ฯ มีนักเรียนสามารถเข้าร่วมได้มากถึง 160 คน จากจำนวน 190 คน สนร. เยอรมนี ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำหรับปี 2559 นี้ สนร. เยอรมนี ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนีทุกคน เพื่อให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อกำหนดของทุนรัฐบาลต่อไป โดยในปี 2559 นี้ สนร. เยอรมนี ก็ได้จัดเตรียมแผนงานและกิจกรรมไว้ให้นักเรียนทุนรัฐบาลอีกเช่นเคย โดยเริ่มจากในเดือนมีนาคม จะมีการสัมมนาการพัฒนาทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก โดยจะจัดขึ้น ณ กรุงเบอร์ลิน และในช่วงปลายเดือนเมษายน จะมีการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรม Rhön Park Hotel เมือง HAUSEN-ROTH (www.rhoen-park-hotel.de) ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2559 สำหรับนักเรียนที่ยังมิได้สมัครลงทะเบียนก็ขอให้ดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสนร. เยอรมนี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (www.oeaberlin.de/meeting-rhoen)

นอกจากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นแล้ว ในปี 2559 นี้ ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลอีกด้วย โดยอาจจะมีการปรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะทางเศรษฐกิจ และนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สนร. เยอรมนี จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนด้วยตนเอง และรวมถึงการดำเนินการจัดทำประกันสุขภาพให้กับนักเรียนที่สามารถย้ายบริษัทฯ ประกันสุขภาพได้แล้ว โดยรายละเอียดในส่วนต่างๆ นี้ สนร. เยอรมนี จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สุดท้ายนี้ สนร. เยอรมนี ขอให้ทุกคนโชคดีในปี 2559 นี้ และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และพบกันในกิจกรรมต่างๆ ของ สนร.เยอรมนี ต่อไปครับ

ชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน

สนร. เยอรมนี