สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – ฉบับที่ 5

สวัสดีปีใหม่ 2560 นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุกคน

ผมและเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ขอส่งความสุขปีใหม่มายังนักเรียนทุนรัฐบาลทุกคน ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยความราบรื่น ตลอดปี 2560 นี้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างประการในการดำเนินการระหว่าง สนร. และนทร. เริ่มตั้งแต่การโอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ทุกคน (ยกเว้นนักเรียนทุน พสวท.) แทนกลุ่มงานคลัง สำนักงาน ก.พ. รวมถึงการดำเนินการเรื่องประกันสุขภาพให้กับ นทร. เพื่อประโยชน์ของ นทร. และราชการ ควบคู่กัน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา สนร. ยังได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการศึกษาและการใช้ชีวิตให้กับนทร. ตลอดจนมุ่งสร้างให้นทร. มีความสัมพันธ์ดีที่ระหว่างกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับปี 2560 นี้ สนร. เยอรมนี ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนีทุกคน โดยได้จัดเตรียมแผนงานและกิจกรรมไว้ให้นักเรียนทุนรัฐบาลอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นการเสริมเทคนิคการเรียนให้กับนทร. ระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. นี้ ณ เมืองไลปซิกส์ รวมถึงการจัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน นอกจากนี้ ในปีนี้ สนร. ยังได้จัดโครงการใหม่ขึ้นสำหรับ นทร. ที่สนใจฝึกภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษา โดยในวันที่ 27 ม.ค. จะมีการเปิดกิจกรรม Tandem แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวเยอรมันที่กำลังเรียนภาษาไทยและมีความสนใจสังคมและวัฒนธรรมไทย และยังมีกิจกรรมและโครงการที่น่าสนใจอีกหลายอย่างที่จะแจ้งให้นทร. ทราบต่อไป ขอให้ นทร. ติดตามรับข้อมูลข่าวสารจาก สนร. อย่างต่อเนื่องทั้งจากอีเมล์ เว็บไซต์ และกลุ่มเฟสบุ๊ก ด้วย

สุดท้ายนี้ สนร. เยอรมนี ขอให้ทุกคนโชคดีในปี 2560 นี้ และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และพบกันในกิจกรรมต่างๆ ของ สนร.เยอรมนี ต่อไปครับ

ชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน