การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Me and My [Mind] Education มาเรียนตั้งไกลเรื่องหัวใจ ใครจะดูแล” ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 ณ กรุงเบอร์ลิน