งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9 (TSAC2020) จัดในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ เมืองบอนน์ (Bonn) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Living in the digital transformation era” ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตามลิงค์นี้ [https://www.tsac.me/]