สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference) ครั้งที่ 7

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference)  ครั้งที่ 7  ภายใต้หัวข้อ “Bridging Academic Research and Practical Implication: Knowledge Creation and Transferring “ ในระหว่างวันที่  18 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์  ราชอาณาจักรเบลเยียม ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ [+]