ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรประหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 61

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Download +)