การส่งแบบรายงานการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

สนร. เยอรมนีขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาส่งแบบรายงานการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนทุนรัฐบาลแล้ว ดังนั้นหากนักเรียนทุนรัฐบาลท่านใดยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานการศึกษามายัง สนร. เยอรมนี ก็ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์นี้ [+] และเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขอให้นำส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ด้วย

Office of Educational Affairs Berlin
The Royal Thai Embassy
Lepsiusstr. 64/66
12163 Berlin

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านส่งแบบรายงานการศึกษามายัง สนร. เยอรมนี ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละภาคการศึกษาด้วย