ประชาสัมพันธ์: การรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ที่ทุกคนรอคอย !!!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ดังนี้ 

1. ทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)จำนวน 253 ทุน

https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศUndergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) จำนวน 50 ทุน 

https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

รายละเอียดต่างๆ ขั้นตอนการสมัคร การเลือกหน่วยทุน พิเศษตัวอย่างแบบทดสอบ ค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครสอบรับทุนได้โดยสามารถเข้าดูและสมัครสอบได้ตามลิ้งค์ดังกล่าว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2561 นี้