สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2  สำหรับ นทร. โอดอส โดยจะจัดในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 ภายในงาน น้องๆจะพบกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
-ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ การเข้ารับราชการ
-ได้พบกับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อสอบถามข้อมูล และการรับสมัครงาน Job Matching
-ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกลับมาทำงานในภาคราชการและบริการสาธารณะต่างๆ (เส้นทางการประกอบอาชีพภายหลังการสำเร็จการศึกษา)
-ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆต่างๆมากมาย

ขอเชิญชวนน้องๆที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา และกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว เข้าร่วมงานนี้
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ [+]