ทุนนวัตกรรมภาครัฐ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 14 ทุน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/node/5524