สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร ‘ข้าราชการ’ เพื่อเป็นนักยุทธศาสตร์ ทำงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ

ขณะนี้! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร ‘ข้าราชการ’ เพื่อเป็นนักยุทธศาสตร์ ทำงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ! โดยมีภารกิจที่ท้าทายให้เลือกสมัครถึง 8 โจทย์ จากส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ทั้งสิ้น 8 ส่วนราชการ! พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย >>

รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/7VJoWJ
สมัครได้ที่ https://www.ocsc.go.th/pwst  ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 62