วิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเอง – เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งในเยอรมนีถึง 19 ก.พ. 2562 

เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งในเยอรมนีถึง 19 ก.พ. 2562 

วิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเอง

ท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.khonthai.com (โดยคลิกเลือก ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเตอร์เน็ต) หรือ คลิกที่ลิ้งค์นี้โดยตรง https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

 

สำหรับข้อมูลประกอบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ท่านต้องมีเอกสารประจำตัวคือ

(1) บัตรประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และ

(2) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ

เพื่อใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางกรอกลงในแบบฟอร์มดังกล่าว

โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวก รู้ผลรวดเร็ว และท่านสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้สิทธิลงคะแนนเองได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะยืนยันการลงทะเบียนให้แก่ท่าน