คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 : : 2 : : 3]