ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ในหลากหลายสาขาวิชา [กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม+]