รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
และสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์

โทร. 02 218 5049 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.00-17.00 น.)

[ดาวน์โหลดรายละเอียด]