ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกในการเป็นผู้นำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ Applied Research and Innovation for Thailand 4.0 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ จัดโดยสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือก ทางสมาคมฯ จะสนับสนุนค่าเดินทางจากประเทศที่พำนักไม่เกิน 250 ยูโร และจะอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน

Internet : https://www.atper.eu/