งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นั้น  ในปี พ.ศ. 2562  กลุ่มนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8 (TSAC2019) ระหว่างวันที่ 15-17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร [รายละเอียดเพิ่มเติม https://sacctsac2019.com/]

 

 

Held by the Thais exclusive for the Thais.

Hosted at Goodenough College London 15th February and  Imperial College London the 16-17th February 2019. 

This year, we are back with our 11th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC) which will be co-hosting with the European Thai Student Academic Conference (TSAC) under the name of SACC-TSAC2019.

If you are into research, our Abstract Competition is for you! Join now and get a chance to win £300 winner prize and a £200 runner up prize! The application is only open until 14th December 2018. This is a chance for you to get your research commented by qualified judges and recognised by the Thai community, Companies Executives, representatives from the government and the invited Minister(s)!

Check out the reimburse scheme in our website for any help with the travelling expenses.

Registration link for abstract competition : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP6BKvUd-yizcmKpN7OYc1bjP8xafM82haOcjMgAStJskxQg/viewform

This year, our careers fair has become more exclusive by bringing in many new companies in order to expand our careers fields to best suit your interests. Registration is now open and will be closing on the 13/1/2019, but do not wait until the last minute! Opportunity waits for no one! Sent your CV to us and be one of the first to grab your chances at these leading Thai companies. Start brushing up your CV now!

Registration link for Careers Fair: https://docs.google.com/forms/d/12zMjAg5oBQMHap_L7rGke5nJcLlDXASxeT2DWNHA4kQ/

The theme for this year’s academic conference is ‘Dare to Disrupt and Develop towards Being the World’s Leader’.  Well known speakers are invited all the way from Thailand to share their experiences and ideas on this year’s topic. These speakers will make you regret missing this conference! 

For more information, please visit our website : www.sacctsac2019.com

Facbook page: www.facebook.com/SACC-TSAC2019