แบบสำรวจสำหรับ นทร. โอดอส ที่สนใจเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ด้วย สนร. เยอรมนี ต้องการทราบว่า นทร. โอดอส ท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อ สนร. เยอรมนี ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทย

สนร. เยอรมนี จึงขอความร่วมมือ นทร. โอดอส ที่มีความประสงค์ดังกล่าว กรอกแบบสอบถามด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561

*
*
*