คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2556

 rund2013

 • ฉบับที่ 1
  การขออนุมัติเดินทางออกนอกประเทศที่กําลังศึกษา และ การสนทนาภาษาไทยในระหว่างการเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ [+ download]
 • ฉบับที่ 2
  กําหนดจัดงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) [+ download]
 • ฉบับที่ 3
  การติดตาม สถานะของ นักเรียนทุน โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน [+ download]
 • ฉบับที่ 4
  เงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่จัดโดย ส.น.ท.ย. และ สนทฝ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [+ download]
 • ฉบับที่ 5
  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) สำหรับ นร. ที่ศึกษา ณ เมือง Bonn [+ download]
 • ฉบับที่ 6
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 7
  การติดตามรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูหนาว 2555/56 [+ download]
 • ฉบับที่ 8
  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) สำหรับ นร. ที่ศึกษา ณ เมือง Dresden [+ download]
 • ฉบับที่ 9
  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) สำหรับ นร. ที่ศึกษา ณ เมือง Bremen [+ download]
 • ฉบับที่ 10
  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) สำหรับ นร. ที่ศึกษา ณ เมือง Göttingen [+ download]
 • ฉบับที่ 11
  การเลือกสาขา ตามสาขาวิชาที่จะศึกษา และ ตามประเภทโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย (Uni หรือ FH) [+ download]
 • ฉบับที่ 12
  อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ดร. ปิยวัฒน์ ศิวะรักษ์ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการพบผู้บริหารของสถาบันเกอเธ่เมืองไฟร์บวร์ก [+ download]
 • ฉบับที่ 13
  อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ดร. ปิยวัฒน์ ศิวะรักษ์ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการพบผู้บริหารของสถาบันเกอเธ่เมืองไฟร์บวร์ก (เพิ่มเติม) [+ download]
 • ฉบับที่ 14
  กําหนดเดินทางมายังเมืองชเวบิชฮัลล์ ของ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อเพื่อดําเนินการแนะนำการสมัครเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 [+ download]
 • ฉบับที่ 15
  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาลและ ข้าราชการลาศึกษา ที่ศึกษาในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอสดัม ร่วมพบปะและรับประทานอาหารเย็น [+ download]
 • ฉบับที่ 16
  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาลและ ข้าราชการลาศึกษา ที่ศึกษาในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอสดัม ร่วมพบปะและรับประทานอาหารเย็น (เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา) [+ download]
 • ฉบับที่ 17
  การเรียนภาษาเยอรมัน และการดําเนินการสมัครเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย [+ download]
 • ฉบับที่ 18
  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลสงกรานต์ จัดโดยสถาบันเอเชียและแอฟริกันศึกษา มหาวิทยาลัยฮุมโบลดท์ [+ download]
 • ฉบับที่ 19
  กำหนดจัดโครงการพี่แนะแนวน้อง โดยจัดสอนพิเศษเพื่อเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน [+ download]
 • ฉบับที่ 20
  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาและทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน ในเยอรมนี [+ download]
 • ฉบับที่ 21
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา และคณะฯ กำหนดเดินทางมาเยือนสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี และประสงค์จะขอพบนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน [+ download]
 • ฉบับที่ 22
  สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีกําหนดจัดสัมมนาประเมินผลโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 [+ download]
 • ฉบับที่ 23
  สถานการณ์น้ำท่วมหลาก [+ download]
 • ฉบับที่ 24
  รายละเอียดการจัดสัมมนาประเมินผลโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 [+ download]
 • ฉบับที่ 25
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล แคว้น Niedersachsen [+ download]
 • ฉบับที่ 26
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล แคว้น Bayern [+ download]
 • ฉบับที่ 27
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลิน กําหนดจัดงานคอนเสิร ต วงออร์เคสตราเยาวชน Siam Sinfonietta ณ สวนสาธารณะ Preussen Park [+ download]
 • ฉบับที่ 28
  ข้อแนะนําในการเตรียมตัวสําหรับการใช้ชีวิตในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) [+ download]
 • ฉบับที่ 29
  ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สํานักงาน ก.พ. นําโดยรองเลขาธิการ ก.พ. นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ และคณะฯ พร้อมด้วย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการฯ ณ เมือง Mannheim [+ download]
 • ฉบับที่ 30
  ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สํานักงาน ก.พ. นําโดยรองเลขาธิการ ก.พ. นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ และคณะฯ พร้อมด้วย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการฯ ณ เมือง Göttingen [+ download]
 • ฉบับที่ 31
  ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สํานักงาน ก.พ. นําโดยรองเลขาธิการ ก.พ. นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ และคณะฯ พร้อมด้วย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการฯ ณ เมือง Bremen [+ download]
 • ฉบับที่ 32
  ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สํานักงาน ก.พ. นําโดยรองเลขาธิการ ก.พ. นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ และคณะฯ พร้อมด้วย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ กําหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการฯ ณ เมือง Bonn [+ download]
 • ฉบับที่ 33
  สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแจ้งกําหนดจัดสัมมนาประเมินผลโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 [+ download]
 • ฉบับที่ 34
  ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป [+ download]
 • ฉบับที่ 35
  แจ้งการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน 2556 และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ [+ download]
 • ฉบับที่ 36
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล แคว้น Baden-Württemberg [+ download]
 • ฉบับที่ 37
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล กลุ่มลุ่มแม่น้ำไรน์ [+ download]
 • ฉบับที่ 38
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Kassel [+ download]
 • ฉบับที่ 39
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Potsdam [+ download]
 • ฉบับที่ 40
  ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ [+ download]
 • ฉบับที่ 41
  กําหนดจัดงานสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4/1 [+ download]
 • ฉบับที่ 42
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Bremen [+ download]
 • ฉบับที่ 43
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Kiel [+ download]
 • ฉบับที่ 44
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เดินทางมาปฏิบัติราชการและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hamburg [+ download]
 • ฉบับที่ 45
  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร [+ download]