คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2558

 rund2015

 • ฉบับที่ 1
  สาส์น อทศ. ฉบับที่ 2  [+ download]
 • ฉบับที่ 2
   กำหนดจัดงานสัมมนาเตรียมเส้นทางสู่ระดับอุดมศึกษา (Vom Studienkolleg zum Erststudium) ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 58 [+ download]
 • ฉบับที่ 3
  กำหนดจัดงานสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เรียนให้รู้อยู่ให้สุขในรั้วมหาวิทยาลัย” สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับอุดมศึกษา (ป. ตรี) [+ download]
 • ฉบับที่ 4
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 5
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน รายละเอียดเพิ่มเติม [+ download]
 • ฉบับที่ 6
  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานแบบ ปากเปล่า (English Academic Writing Skills and Oral Presentation Skills) [+ download]
 • ฉบับที่ 7 / 1
  การประชุมนักเรียนทุนโครงการฯ รุ่นที่ 3 ที่ศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 7 / 2
  การประชุมนักเรียนทุนโครงการฯ รุ่นที่ 1, 2 และ 4 ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 8 / 1 
  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานแบบ ปากเปล่า (English Academic Writing Skills and Oral Presentation Skills) [+ download]
 • ฉบับที่ 8 / 2
  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานแบบ ปากเปล่า (English Academic Writing Skills and Oral Presentation Skills) [+ download]
 • ฉบับที่ 9
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 10
  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานแบบ ปากเปล่า (English Academic Writing Skills and Oral Presentation Skills) [+ download]
 • ฉบับที่ 11
  การสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเมษายน – มิถุนายน 2558 [+ download]
 • ฉบับที่ 12
  กำหนดการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน [+ download]
 • ฉบับที่ 13
  การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองอุปซอลา  [+ download]
 • ฉบับที่ 14
  กำหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงาน ผู้ดูแลนักเรียนและนักเรียนทุนรัฐบาลในภาคพื้นยุโรป ระหว่างวันที่ 10 – 13 เม.ย. 2558 [+ download]
 • ฉบับที่ 15
  กำหนดเวลาที่จะเดินทางมาถึงโรงแรมที่พักในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 [+ download]
 • ฉบับที่ 16
  กิจกรรม “ธรรมะมอบสุข” [+ download]
 • ฉบับที่ 17
  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานแบบ ปากเปล่า (English Academic Writing Skills and Oral Presentation Skills) [+ download]
 • ฉบับที่ 18
  การสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดกรกฎาคม – กันยายน 2558 [+ download]
 • ฉบับที่ 19
  การจัดทำข้อมูลการศึกษาในเบื้องต้น [+ download]
 • ฉบับที่ 20
  การจัดทำบัญชีศัพท์วิชาคณิตศาสตร์ระดับเบื้องต้น โดยมีการเทียบคำศัพท์ระหว่างภาษาเยอรมัน-อังกฤษ-ไทย [+ download]
 • ฉบับที่ 21
  การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ [+ download]
 • ฉบับที่ 22
  กำหนดมาปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558 ณ แคว้น Baden-Württemberg [+ download]
 • ฉบับที่ 23
  กำหนดมาปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Stuttgart [+ download]
 • ฉบับที่ 24
  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายย้อนหลัง [+ download]
 • ฉบับที่ 25
  กำหนดจัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 [+ download]
 • ฉบับที่ 26
  การสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 [+ download]
 • ฉบับที่ 27
  ประกันสุขภาพ [+ download]
 • ฉบับที่ 28
  กำหนดจัดกิจกรรม Bike for Dad [+ download]
 • ฉบับที่ 29
  เหตุการณ์ความรุนแรงในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [+ download]
 • ฉบับที่ 30
  กำหนดจัดงานสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ณ Jugendherberge Würzburg [+ download]
 • ฉบับที่ 31
  การเลื่อนกำหนดการจัดงานสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ณ Jugendherberge Würzburg [+ download]
 • ฉบับที่ 32
  การสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 [+ download]
 • ฉบับที่ 33
  ขอเชิญคนไทยทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา และงานวันชาติ [+ download]
 • ฉบับที่ 34
  การจัดส่งรายงานการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน 2558 (Sommersemester 2015: มี.ค./เม.ย. 58 – ส.ค./ก.ย. 58) [+ download]
 • ฉบับที่ 35
  การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ เมือง  Hausen-Roth [+ download]