ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานสำหรับโครงการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย หัวข้อ “Unfold my hometown” ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แฟรงก์เฟิร์ต/มิวนิก-กรุงเทพฯ พร้อมแพคเกจทัวร์วิถีไทย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต และบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ประจำเยอรมนี จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในหมู่นักเรียนนักศึกษาในหัวข้อ “Unfold my hometown” เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเลือกใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุน้อยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

กติกาการประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา แบบเต็มเวลา ในโรงเรียน หรือโรงเรียนภาษา หรือมหาวิทยาลัยในเยอรมนี จนถึงวันที่ปิดรับผลงานประกวด ( 31 มี.ค. 62)

2. สามารถส่งประกวดเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน

3. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 3 นาที

4. สามารถใช้เทคนิคการถ่ายทำได้ตามอิสระ โดยไม่จำกัดประเภทของไฟล์วิดีโอ และไฟล์วิดีโอจะต้องมีความละเอียด 1280 x 720 พิกเซลขึ้นไป

5. รูปภาพประกอบ ฟุตเทจ และเสียงประกอบต่างๆ ที่ใช้ ต้องเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของผู้จัดทำ หรือสามารถใช้ดนตรีประกอบของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถติดต่อขอไฟล์เสียงได้ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

6. ภาษาหลักในคลิปวิดีโอจะต้องเป็นภาษาเยอรมัน หากมีบทสนทนาหรือเสียงบรรยายใดที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน จะต้องมีคำบรรยายเป็นภาษาเยอรมันประกอบ

7. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งบทบรรยายของคลิปวิดีโอเป็นภาษาไทยให้คณะกรรมการ จำนวน 1 ชุด เพื่อประกอบการให้คะแนนตัดสิน

8. การตัดสินรอบแรก จะเป็นการให้คะแนนโดยคณะกรรมการ ผู้ที่ได้คะแนนสูง 5 อันดับแรก จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9. การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ คะแนนมาจาก 2 ส่วน ส่วนละ 50%

(1) คะแนนจากคณะกรรมการ

(2) คะแนนจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอให้สาธารณชนได้รับชม

– ใน facebook ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต (https://www.facebook.com/Thailand.DE) โดยนับจาก จำนวน Like และ Share

– ใน facebook ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเยอรมนี(https://www.facebook.com/ThaiAirGermany) โดยนับจาก จำนวน Like และ Share

– ใน youtube โดยนับจาก จำนวน Like, Share และ View

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการใช้งาน เผยแพร่ ทำซ้ำ ตัดต่อ ดัดแปลง คลิปวิดีโอที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ  เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนำคลิปไปใช้งาน อีกทั้งลิขสิทธิ์ของคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

คณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต

3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเยอรมนี

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ความคิดสร้างสรรค์    10 คะแนน

2. เนื้อหาที่นำเสนอ       10 คะแนน

3. รูปแบบการนำเสนอ   10 คะแนน

รางวัล มีจำนวน 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1        ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ หรือ มิวนิก-กรุงเทพฯ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมแพคเกจทัวร์วิถีไทย จาก ททท. สำหรับ 2 ท่าน และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2        แพคเกจทัวร์วิถีไทย จาก ททท. สำหรับ 2 ท่าน และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย     ของที่ระลึก จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [+ดาวน์โหลดใบสมัคร]

โปรดส่งใบสมัครมาที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทางอีเมล oeaberlin@ocsc.go.th ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562

ส่งผลงานประกวด ภายในวันที่ 31 มี.ค. 62

ช่วงเวลาการประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 – 25 เม.ย. 2562  (ปิดโหวตเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25 เม.ย. 2562)

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

E-Mail: oeaberlin@ocsc.go.th

Tel. +49 (0) 30 700-964-60-61

สนับสนุนโดย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเยอรมนี