สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64

สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64