กิจกรรมของ สนร. เยอรมนี และสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.)

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สนร. เยอรมนี ได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.) ในโอกาสต่างๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และทีมงาน สนร. เยอรมนี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันสามัคคี ครบรอบ 60 ปี ส.น.ท.ย.ฯ ณ โรงแรม Vienna house เมือง Braunschweig  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็นการแข่งขันประเภทชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม การแข่งขันเป็นไปด้วยความเข้มข้นและสนุกสนาน นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนไทยในเยอรมนีได้มารวมตัวกันเพื่อออกกำลังและแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมมือกันของทีมงานและสมาชิกของส.น.ท.ย.ฯ และในโอกาสนี้ อทศ. ชินพันธุ์ ได้เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันในครั้งนี้ด้วยในประเภทชายคู่

ต่อมาในวันที่ 7 ส.ค. 60 คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ย. ฯ นำโดย นางสาวณัฏฐา ควรขจร นายกสมาคม ส.น.ท.ย.ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือการวางแผนกิจกรรมสมาคมร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร) ณ สถานเอกอัครราชทูต โดย อทศ. ชินพันธุ์ และทีมงาน สนร. เยอรมนี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสดังกล่าว ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ โดยอาจจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมไปถึงชุมชนชาวไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มชาวไทยในต่างประเทศและระหว่างนักเรียนไทยกับชุมชมชาวไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคตต่อไป โดยสถานเอกอัครราชทูตและสนร. เยอรมนี ยินดีสนับสนุนกิจกรรมของ ส.น.ท.ย.ฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ภาษาในการดำรงชีวิตและการศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษมากขึ้น การเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติมจะเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมเยอรมันได้เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ควรละทิ้งภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ และยังได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสาขาวิชาต่างๆ ที่นักเรียนไทยนิยมมาเรียนในเยอรมนี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ประเทศอยู่ในขณะนี้ อาทิ การพัฒนาด้านการแพทย์และชีววิทยาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการคมนาคมขนส่ง เพื่อวางแผนเชื่อมต่อภายในประเทศและเป็นจุดศูนย์กลางการขนส่งในอาเซียน ซึ่งในอนาคตโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเหล่านี้จะต้องการกำลังคนรุ่นใหม่จำนวนมาก จึงอยากให้นักเรียนพิจารณาถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะกลับไปทำงานกับประเทศไทยในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป


และสุดท้ายในวันที่ 10 ส.ค. 60  สนร. เยอรมนี ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดยเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตรได้เปิดงานพิธีด้วยการเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน  ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล  หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และพระพรชัยมงคลคาถา ก่อนถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ต่อไป โดยนางสาวณัฏฐา ควรขจร นายกสมาคม ส.น.ท.ย.ฯ และกรรมการ ส.น.ท.ย.ฯ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย