สนร. เยอรมนี จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ครั้งที่ 3 ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สนร. เยอรมนี จัดการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศเยอรมนี ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ  โรงแรมสวิส  โฮเต็ล  กรุงเบอร์ลิน  โดยได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการ ก.พ. (หม่อมหลวง
พัชรภากร เทวกุล) และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร) ร่วมเปิดการประชุมและให้โอวาทโดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ซึ่งกำลังศึกษาในประเทศเยอรมนี เดินทางมาร่วมงานประชุม จำนวนทั้งสิ้น 146 คน

การประชุมในครั้งนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ การเพิ่มทักษะด้านการเรียน การสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่าง สนร. และ นักเรียนฯ และการสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เริ่มจากวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 สนร. เยอรมนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยไลป์ซิก (Universität Leipzig) จัดสัมมนาเสริมทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนฯ โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การนำเสนอทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ การอภิปรายทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาเยอรมัน และการเตรียมตัวฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนฯ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จในของนักเรียนฯ โดยตรงอีกด้วย

จากนั้นช่วงค่ำของวันเดียวกัน ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กรุณากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนฯ โดยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของนักเรียนฯ ทุกคนในฐานะทูตของประเทศไทย จึงต้องช่วยกันแสดงบทบาทของผู้แทนประเทศไทยในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยให้กับเพื่อนชาวต่างชาติได้รับรู้ และยังได้กระตุ้นให้นักเรียนฯ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองในประเทศไทย และทำความเข้าใจกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เทียบเคียงกับนโยบายอุสาหกรรม ๔.๐ ของประเทศเยอรมนีซึ่งมีนัยที่แตกต่างกันอีกด้วย และก่อนที่จะสิ้นสุดกิจกรรมในค่ำคืนวันนั้น นักเรียนฯ ยังได้มีโอกาสร่วมสนุกและแสดงความสามารถกับกิจกรรมหน้ากากนักเรียน “The Mask Student” เพื่อสร้างสีสันความบันเทิงและเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เคร่งเครียดจากการสัมมนามาตลอดวัน

ในวันสุดท้ายของการประชุมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 60 ท่านรองเลขาธิการ ก.พ. ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนฯ อย่างเป็นกันเอง โดยได้กระตุ้นให้นักเรียนฯ คำนึงถึงอนาคตในการทำงานกับราชการและร่วมกันพัฒนาประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นถึงข้อดีและความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อราชการ และคาดหวังว่านักเรียนฯ ทั้งหลายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ จะมีวิสัยทัศน์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำให้กับราชการต่อไป ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาต่อต่างประเทศมาปรับใช้กับงานราชการ แม้ว่าขณะนี้ราชการอาจไม่ใช่อาชีพที่น่าดึงดูดสำหรับคนรุ่นใหม่เท่าใดนัก แต่รัฐบาลโดยหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ มีนโยบายที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยระหว่างการบรรยายมีนักเรียนฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามท่านรองเลขาธิการ ก.พ. ในประเด็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก


ปิดท้ายกิจกรรมสุดท้ายด้วยการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ สนร. เยอรมนี โดย อทศ. ชินพันธุ์ฯ ได้บอกสรุปกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ของ สนร. ที่จัดให้แก่นักเรียนฯ ในรอบปี 2559-2560 และได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้นักเรียนฯ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนฯ ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการดูแลนักเรียนฯ ในช่วงท้าย ก่อนที่นักเรียนฯ จะแยกย้ายกลับเมืองที่ศึกษาต่อไป