สนร. เยอรมนีเดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการบริษัทการบินไทย ประจำเยอรมนี และเข้าเยี่ยมทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt)

ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส. มณีรัตน บุญฉิม และ น.ส. พัดชา รัญตะเสวี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในแคว้นเฮสเซิน (Hessen) แคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) และแคว้นบาวาเรียตะวันตกเฉียงเหนือ (UnterfrankenBavaria) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) โดยมี นทร. ร่วมประชุม จำนวน 10 คน ได้แก่
(แถวหลังจากซ้ายไปขวา) นายชากร วรกุลพิพัฒน์ (อั๋น) ข้าราชการลาศึกษา ม. มหิดล ระดับ ป. เอก นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ (บิ๊ก) นทร. พสวท. ระดับ ป. เอก นายไมตรี มาลัยทอง (บิ๊ก) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ระดับ ป. ตรี
(แถวหน้าจากซ้ายไปขวา) น.ส. ธันยพร เฮงประดิษฐ (เฟิน) นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ระดับ ป. ตรี น.ส. อารียา นารีวงศ์ (บุ๋มบิ๋ม) น.ส. ชวัลลักษณ์ สุนน้ำเที่ยง (จูน) น.ส. อังคณา ไทยแท้ (อ้อม) และนายศักดิ์สิทธิ์ เล่าไทวนันท์ (กู๋) นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ระดับ ป. ตรี น.ส. นันท์ชญาน์ ชาญณรงค์ (แม้ว) นทร. ก.พ. ระดับ ป. เอก และ น.ส. รวีวรรณ ถิรมนัส (เปิ้น) นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับ ป. เอก

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสราฯ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุนทุกคนและบอกเล่าประสบการณ์การทำงานที่สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางมารับตำแหน่งในเยอรมนี และได้รับทราบสภาพชีวิตความเป็นอยู่และความคืบหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนแต่ละคน ซึ่งในภาพรวมนักเรียนทุนทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีผลการศึกษาคืบหน้าเป็นไปตามแผนการศึกษา สุดท้ายนี้ อทศ. นิสราฯ ได้ขอให้ นทร. ทุกคนมุ่งมั่นในการศึกษาต่อไปและอวยพรให้มีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยตามเป้าหมายและแผนการศึกษา หากมีปัญหาอุปสรรคในการศึกษาสามารถติดต่อ สนร. เยอรมนี ได้ตลอดเวลา

ในวันเดียวกันนี้ อทศ. นิสราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เข้าเยี่ยมนายภัฎพงศ์ ณ นคร ผู้อำนวยการ บริษัทการบินไทย มหาชน (จำกัด) ประจำเยอรมนี ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) และผู้ช่วย Mrs. Cornelia Zitzmann และกล่าวขอบคุณบริษัทการบินไทยฯ ที่ให้การสนับสนุน สนร. เยอรมนี และให้ความเอื้อเฟื้อแก่นักเรียนทุนรัฐบาลและเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ต่อมา ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะ น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต และร่วมทำบุญวันปีใหม่ ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ พร้อมกับคณะทีมไทยแลนด์ ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต และเข้าร่วมหารือแนวทางการทำงานและการประสานงานร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ในมติด้านการศึกษา ซึ่งกงสุลใหญ่ ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยในพื้นที่เขตอาณาทั้ง 5 แคว้น ได้แก่ แคว้นเฮสเซิน (Hessen) แคว้นนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) แคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) แคว้นซาร์ลันด์ (Saarland) และแคว้นเทือริงเงิน (Thüringen)