เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Online Academic Conference จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Online Academic Conference จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ – รับมือ – รอดพ้น: วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน” หรือ “Pandemic and Innovation in the midst of the uncertainty era: “How do we do to tackle the crisis?”

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 15.45 น.

Keynote Speakers
– อ.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Ph.D. Candidate, National Heart & Lung Institute, Imperial College London และ
– อ.ดร. นรุตม์ เจ้าสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนร. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจส่งบทคัดย่อในสาขาดังต่อไปนี้ เข้าร่วมสมัครคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ภายวันที่ 15 มีนาคม นี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ:
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
3) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) กลุ่มบริหารธุรกิจ

https://www.facebook.com/AETFpage/posts/4118728881479964

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
E-mail: pr.aeft@gmail.com
Facebook: fb.com/AETFpage
Website: aetf-online.com