สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. ที่ศึกษาในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden Württemberg)

สนร. เยอรมนี นำโดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ทั้งทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก.วิทย์) ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (โอดอส) และทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ศึกษาอยู่ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden Württemberg) แคว้นไรน์ลันด์ฟาล์ซ (Rheinland-Pfalz) และแคว้นซาร์ลันด์ (Saarland) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา ปัญหาในการศึกษา และปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของ นทร. ระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2562 ใน 6 เมือง ดังนี้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. ที่เมืองมันน์ไฮม์ (Mannheim) โดยมี นทร. ที่กำลังศึกษา ณ เมืองมันน์ไฮม์ เมืองไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) และเมืองลุดวิกส์ฮาเฟ่น (Ludwigshafen) เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน

วันต่อมา วันที่ 11 มกราคม 2562 สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปยังเมืองคาร์ลสรูเฮ่อ (Karlsruhe) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. โดยมี นทร. ที่กำลังศึกษา ณ เมืองคาร์ลสรูเฮ่อ เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

ในวันเดียวกัน สนร. เยอรมนี ได้เดินทางต่อไปยังเมืองชตุทท์การ์ท (Stuttgart) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. โดยมี นทร. ที่กำลังศึกษา ณ เมืองชตุทท์การ์ท และเมืองชเวบิช ฮัลล์ (Schwäbisch Hall) เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม 2562 สนร. เยอรมนีได้เดินทางไปยังเมืองฟีลิงเง่น-ชเวนนิงเง่น  (Villingen-Schwenningen) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. โดยมี นทร. ที่กำลังศึกษาหรือฝึกงาน ณ เมืองเมืองฟีลิงเง่น-ชเวนนิงเง่น เมืองทูบิงเง่น (Tübingen) และเมืองไฟร์บวร์ก อิม ไบร์สเกา (Freiburg im Breisgau) เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

ในวันเดียวกัน สนร. เยอรมนี ได้เดินทางต่อไปยังเมืองฟริดิชส์ฮาเฟ่น (Friedrichshafen) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. โดยมี นทร. ที่กำลังศึกษาหรือฝึกงาน ณ เมืองฟริดิชส์ฮาเฟ่น เมือง บิแบร์อาค (Biberach) และเมืองราเว่นส์บวร์ก-ไวน์การ์เท่น (Ravensburg-Weingarten) เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

วันสุดท้ายของการเดินทาง ในวันที่ 13 มกราคม 2562 สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปยังเมืองไคเซอร์สเลาเทิร์น (Kaiserslautern) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. โดยมี นทร. ที่กำลังศึกษา ณ เมืองไคเซอร์สเลาเทิร์น และเมืองซาร์บรุคเค่น (Saarbrücken) เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

ในการเยี่ยม นทร. ในครั้งนี้ นทร. มีความก้าวหน้าในการศึกษา และ นทร. บางคนก็กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอนาคตอันใกล้นี้