สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตาม นทร. ที่ศึกษาอยู่ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก และพบ Prof. Dr. Hans Gebhardt ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก และ Mr. Frank Wittig หัวหน้าแผนกการสอนและวัดผล สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สนร. เยอรมนี โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่ศึกษาอยู่ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden Württemberg) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา ปัญหาในการศึกษาของ นทร. และปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยประชุม นทร. ที่เมืองแรก ณ เมืองมันน์ไฮม์ (Mannheim) มีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (นทร. โอดอส) ที่กำลังศึกษา ณ เมืองมันน์ไฮม์ และเมืองลุดวิกส์ฮาเฟ่น (Ludwigshafen) เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

ต่อมา ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 อทศ. นิสราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปพบ Prof. Dr. Hans Gebhardt ที่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก (Universität Heidelberg) เพื่อปรึกษาหารือถึงการเรียนการสอนของภาควิชาภูมิศาสตร์ซึ่ง นทร. ได้ศึกษาอยู่ รวมทั้งสอบถามถึงความก้าวหน้าในการศึกษาของ นทร. ที่อยู่ในความดูแล และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาของ นทร.

ในวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางไปยังเมืองชตุทท์การ์ท (Stuttgart) เพื่อตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในเมืองชตุทท์การ์ท เมืองคาร์ลสรู (Karlsruhe) เมืองทือบิงเงิน (Tübingen) เมืองฟวร์ทวางเงิน (Furtwangen) และเมืองบิเบอราค (Biberach) โดยมี นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นทร. พสวท. และ นทร. โอดอส ร่วมประชุม จำนวน 25 คน

วันสุดท้ายของการเดินทาง ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 อทศ. นิสราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่
สนร. เยอรมนี เดินทางไปพบ Mr. Frank Wittig หัวหน้าแผนกการสอนและวัดผล สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก (Freiburg) เพื่อหารือถึงระบบการเรียนการสอนของสถาบันเกอเธ่ และความก้าวหน้าในการศึกษาของ นทร. ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับเตรียมภาษา หลังจากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นทร. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมืองไฟร์บวร์ก เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา ปัญหาในการศึกษา และปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน