สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี จัดสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ณ เมืองคัสเซิล

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี นำโดย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ได้จัดงานสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 85 คน ณ เมืองคัสเซิล (Kassel)

kassel21-23-2

kassel21-23-3

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความสามัคคี, กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสมองและความจำ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมและการสร้างความเข้าใจในสังคม

kassel21-23-4

kassel21-23-5

kassel21-23-6

kassel21-23-7

kassel21-23-8

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 สนร. เยอรมนี ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ จากนั้นอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ได้กล่าวปิดงานรวมทั้งอวยพรให้ นทร. ประสบความสำเร็จในการศึกษา ก่อนที่ นทร. จะแยกย้ายเดินทางกลับไปยังเมืองที่ศึกษาต่อไป