สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่การศึกษาในเยอรมนี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) รายใหม่ 4 ท่าน อย่างเป็นทางการและด้วยความยินดี ที่ได้รับทุนให้มาศึกษาในเยอรมนีระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 61 นายธนกร วงษ์ลคร นทร. ทุน พสวท. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ณ Universität Erlangen-Nürnberg

ในวันถัดไป วันที่ 2 เม.ย. 61 นายศุภวรรต ทิพยรัตน์ นทร. ทุน พสวท. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ Universität Jena

ในวันที่ 4 มิ.ย. 61 นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์ นทร. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของสถาบันมาตรวิทยา ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ฟิสิกส์ โดยเดินทางมาศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ เมือง Göttingen ก่อน

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 61 นายโชคชัย สมัยมงคล นทร. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก สาขา Rail Transportation Engineering / Railway Technology โดยเดินทางมาศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ เมือง Schwäbisch Hall ก่อน

ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้นักเรียนทุนทุกท่าน เริ่มต้นศึกษาด้วยความราบรื่น มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยตามโครงการการศึกษา อีกทั้งมีความสุขกับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีตลอดการศึกษา