สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ ดร. รัฐติการ คำบุศย์ ขรก.ลาศึกษาต่อ ที่สำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาเอก

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ ดร. รัฐติการ คำบุศย์ ขรก.ลาศึกษาต่อ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ ดร. รัฐติการฯ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในประเทศเยอรมนีนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป สุดท้ายนี้ ดร. รัฐติการฯ ได้ฝากบทความบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟัง

การเรียนปริญญาเอกในประเทศเยอรมนีที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้แก่พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆ ก็คือ
• การมีหัวเรื่องงานวิจัยที่น่าสนใจ มีความรักที่อยากจะทำในเรื่องนั้นๆและสามารถจะใช้เวลากับเรื่องนั้นได้ อย่างน้อย 3-5 ปี และเรื่องมหาวิทยาลัยที่มีสาขาที่เราสนใจ เมืองและสภาพแวดล้อม ก็เป็นปัจจัยที่ถ้ามีโอกาสเลือกได้ก็ควรนำมาพิจารณา สำหรับเรา เราได้หัวข้อวิจัยที่เราสนใจและมหาวิทยาลัยที่เราประทับใจอย่างมาก
• การมีอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งนี้สำคัญมาก คือ มีใจที่จะเดินไปพร้อมกับเรา ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร อาทิ การให้กำลังใจ การให้คำแนะนำ มีความหวังดีกับเราเสมอต้นเสมอปลาย ก็แบบว่า รักและเมตตาเรา ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเราให้กำลังใจว่า เราสามารถที่จะเลือก ที่จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีได้ พยายามปรับตัว เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอย่างเป็นที่รักและคนดี เมื่อเราปฏิบัติดี เราก็จะได้รับในสิ่งดี
• การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี เพื่อนที่ร่วมชะตากรรม ปริญญาเอกด้วยกัน ไม่ว่าในสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาฯ ในแบบกัลยมิตร การมีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แบ่งปัน เกื้อกูลสิ่งกันและกัน
• การมีใจ มีสติ สมาธิ ความขยันอย่างสม่ำเสมอ ทำงานอย่างจริงจัง และความอดทน ตัวเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้ (บางครั้งจำเป็นต้องมีธรรมะในใจเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว) สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาปริญญาเอกพึ่งจะมีอย่างมาก
• พักผ่อนและท่องเที่ยว ศิลปะ เมือง ธรรมชาติ รับประทานอาหารที่ชอบและมีประโยชน์ ให้โอกาสตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จะช่วยให้การเรียนและทำงานปริญญาเอกได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ให้กำลัง ให้ความมั่นใจ ทุกคนทำได้ ขอให้เอาใจไปตั้งและทำงานวิจัยออกมาให้ดี โชคดีทุกคนๆ นะค่ะ

ดร. รัฐติการ คำบุศย์ (แนน)
Dr.-Ing Rattikarn Khambud. (Geodesy. TU Munich, Germany)
22 nd March 2018