สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองมันน์ไฮม์ (Mannheim) และเมืองอาเค่น (Aachen)

เมื่อวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2560 ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาประชุมติดตามและดูแลนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาในประเทศเยอรมนี นำโดย น.ส. วิสา แซ่เตีย ปฎิบัติงานผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล สวทช. และนายสมชาย อินจอหอ เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนสหราชอาณาจักรและทวีปยุโรป  โดยได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองมันน์ไฮม์ (Mannheim) และเมืองอาเค่น (Aachen) ตามลำดับ โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ปฏิบัติราชการเข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล (สวทช.) ร่วมกับ สนร. เยอรมนี ได้ประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นทร. ก. วิทย์ฯ) ที่ศึกษาในแคว้น Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen และ Sachsen โดยมีนักเรียนเข้าประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน  ในการนี้ ฝ่าย สวทช. ได้เปิดโอกาสให้ นทร. รายงานความคืบหน้ารวมถึงอุปสรรคในการศึกษา พร้อมรับฟังและชี้แจงแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ในภาคเย็น ทางคณะได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และในโอกาสนี้ ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวตอบรับคณะฯ และได้เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีของประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 หลังมื้ออาหารค่ำอีกด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 2560 สนร. เยอรมนี ได้เดินทางพร้อมฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล (สวทช.) ต่อไปยังเมืองมันน์ไฮม์ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ นทร. ก. วิทย์ฯ ที่กำลังศึกษาในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) แคว้นบาเยิร์น (Bayern) แคว้นเฮสเซิน (Hessen) และแคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) จำนวน 13 คน

ต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2560 สนร. เยอรมนี พร้อมฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล (สวทช.) เดินทางต่อไปยังเมืองอาเค่น (Aachen) เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ นทร. ก. วิทย์ฯ ที่กำลังศึกษาในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) จำนวน 6 คน พร้อมนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 2560 นักเรียนทุนที่ศึกษา ณ เมืองอาเค่น ได้นำฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล (สวทช.) พร้อม สนร. เยอรมนี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเค่น (RWTH Aachen) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ของเยอรมนี