อทศ. ณ กรุงปารีส และ เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี รับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

bremen010913-2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี และนางสาวนันท์ชญาน์ ชาญณรงค์ นักเรียนทุนรัฐบาล ได้เดินทางไปรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4  จำนวน 3 ราย ซึ่งเดินทางมาถึงสนามบินนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 19.๐๐ น. นักเรียนฯ ได้ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนรับกระเป๋าเดินทางเสร็จ เวลา 20.00 น. ต่อมาในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ได้พานักเรียนฯ เดินทางไปศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ เมืองเบรเม่น และได้ชี้แจงระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งได้แนะนำการปรับตัวและการใช้ชีวิตในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การใช้ประกันสุขภาพ ตลอดจนการติดต่อกับ สนร. ให้แก่นักเรียนฯ ด้วย และเมื่อถึงสถาบันเกอเธ่เมืองเบรเม่น รุ่นพี่ (นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3) ได้รอรับนักเรียนฯ และพาชมสถาบัน พร้อมทั้งได้แนะนำเรื่องที่พักให้แก่รุ่นน้องอีกด้วย

ถึงแม้ว่าการเดินทางจะเหน็ดเหนื่อยแต่นักเรียนฯ ก็มีความรู้สึกอบอุ่นจากการต้อนรับ และพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไป

bremen010913-1