อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงเบอร์ลิน นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง เข้าคาราวะ ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทท์การ์ท Mrs. Marianne Zorn ท่านกงสุลใหญ่ นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ประจำเยอรมนี ออสเตรีย และยุโรปตะวันออก นายปรีชา นะวงศ์

with-frau-zorn-and-students

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงเบอร์ลิน นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง เข้าคาราวะ ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ Mrs. Marianne Zorn ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทท์การ์ท ท่านกงสุลใหญ่ นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ประจำเยอรมนี ออสเตรีย และยุโรปตะวันออก นายปรีชา นะวงศ์ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558

with-frau-zorn

with-consul-frankfurt

with-TG-director

พร้อมนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงเบอร์ลิน นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาและฝึกอบรมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งกล่าวขอบคุณทั้ง 3 ท่าน ที่ให้การช่วยเหลือ นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในความดูแลของ ก.พ. ด้วยดี เสมอมา