สนร.เยอรมนี เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมคู่สมรสนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เข้าคาราวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร) ในโอกาสที่นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา ได้มารับตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

พร้อมนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้รายงานภารกิจการดูแลและจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาและฝึกอบรมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อท่านเอกอัครราชทูตในช่วงปีที่ผ่านมาพร้อมกล่าวแนะนำอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และท่านเอกอัครราชทูตได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ท่านใหม่อีกด้วย

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้แนะนำอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา ต่อเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี อย่างเป็นทางการพร้อมมอบดอกไม้เป็นการต้อนรับ