การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐซัคเซน (Sachsen) และรัฐซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่ศึกษาในรัฐซัคเซน (Sachsen) และรัฐซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt) ที่เมืองไลพ์ซิก (Leipzig) การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับ นทร. เป็นรายบุคคล และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ของ นทร. โดยมี นทร. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 10 คน ได้แก่
– แถวหลังจากซ้ายไปขวา : นายพรเทพ สุคนธ์วิมลมาลย์ (เคี้ยง) นทร. กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ระดับ ป.โท นายเกศภัท เวชศิลป์ (กก) นทร. กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ระดับ ป.เอก นายอาทิตย์ อาจอำนวย (กล้วย) และนายกานต์ ชมภูเลิศ (เตนท์) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับ ป.ตรี
– แถวหน้าจากซ้ายไปขวา : น.ส. สุวิชชา กันตีวงศ์ (ฝ้าย) น.ส. อภิชญา สุจินดาพรรณ (พิมพ์) นทร. กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ระดับ ป.โท น.ส. วันพร คันธวิวรณ์ (วัน) นทร. กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ระดับ ป.เอก น.ส. นันทิดา พรมดาว (ฝน) นทร. กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย น.ส. กานต์ธิดา จุลฉีด (เอ้) นทร. กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ระดับ ป.เอก และน.ส. เบญจวรรณ ทนันชัย (แพท) นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ระดับ ป.ตรี

อทศ. นิสราฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนทุนทุกท่าน และบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตการทำงานราชการ ณ สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางมารับหน้าที่ดูแลนักเรียนทุน และขอรับทราบข้อมูลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนทุกท่าน พร้อมเปิดโอกาสให้ปรึกษาเรื่องต่างๆ รวมทั้งแจ้งข้อมูลเรื่องโอกาสในการฝึกงานหรือเข้าทำงานในประเทศไทย ของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หลังสำเร็จการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงโอกาสการรับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และท้ายสุด อทศ. นิสราฯ ขอให้ นทร. จัดสรรเวลาในชีวิตให้เหมาะสม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิต
ในด้านอื่นๆ เช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เป็นต้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิต (Life Balance)