สนร. เยอรมนี รับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยศาสตร์รายใหม่ ประจำปี 2561 และเยี่ยมสถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก (Goethe-Institut Freiburg)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) และเมืองไฟร์บวร์ก (Freiburg) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อรับ น.ส. กัณฐิกา จันแย้ (หญิง) นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ตามความต้องการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายใหม่ ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาพลังงาน เน้นเชื้อเพลิงชีวภาพ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นทร. เดินทางมาถึงนครแฟรงก์เฟิร์ตโดยสวัสดิภาพ และเดินทางพร้อม อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ต่อไปยังเมืองไฟร์บวร์ก เพื่อเข้าศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก (Goethe-Institut Freiburg) โดยทางสถาบันฯ กำหนดให้ นทร. เข้ารายงานตัว ลงทะเบียน ทดสอบระดับความรู้ และเดินทางเข้าที่พักในวันแรก ก่อนเริ่มศึกษาภาษาเยอรมันในวันถัดไป

ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 อทศ. นิสราฯ ได้เข้าพบ Mr. Kai Hug ผู้อำนวยการประจำสถาบัน เกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก เพื่อหารือเรื่องแผนการศึกษาภาษาเยอรมันให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) ในภาคฤดูหนาวปี 2562 โดย Mr. Hug มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความไว้วางใจในสถาบันเกอเธ่ต่อเนื่องมายาวนาน พร้อมกล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน มีนักเรียนเป็นนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น เพื่อเตรียมภาษาก่อนเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยไฟร์บวร์ก (University of Freiburg) รวมถึงหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับแพทย์ ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ของเมืองไฟร์บวร์ก จึงมั่นใจได้ว่า นทร. จะได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาต่างชาติและบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) ระหว่างศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่
สนร. เยอรมนี หวังว่า น.ส. กัณฐิกาฯ จะใช้ชีวิตการเรียนภาษาเยอรมันในเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อย่างมีความสุข ได้พบเพื่อนนักเรียนนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ และมีโอกาสได้ใช้ภาษาเยอรมันเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรและปรับตัวเข้าสังคมเยอรมัน และมีโอกาสได้ทัศนศึกษารู้จักเมืองที่มีความสำคัญต่างๆ ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในปีแรกในเยอรมนีอย่างเต็มที่