งานกิจกรรมวิชาการจัดโดยเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand

เครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 28-29 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 – 13:00 น. (เวลา UK/ GMT + 1) หรือ 15:00 – 19:00 น. (เวลาไทย/ GMT + 7) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

ผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัล สามารถส่งเข้าสมัครได้นับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแผ่นพับที่แนบมานี้