แนวปฏิบัติของทางการเยอรมนีและตามที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ออกประกาศแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และขอความร่วมมือ

วันที่ 4 มีนาคม 2563

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน

 

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา โดยนับถึงปัจจุบัน ประเทศเยอรมนีมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 240 คน (สถานะวันที่ 4 มี.ค. 63) พบในแคว้นต่างๆ ทั้งสิ้น 15 แห่ง ยกเว้นแคว้นซัคเซิน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt) ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

 

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงในประเทศเยอรมนีในขณะนี้ สนร. เยอรมนี จึงมีความห่วงใยนักเรียนทุกทุกท่านอย่างยิ่งยวด จึงขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตประจำวันตามแนวปฏิบัติของทางการเยอรมนีและตามที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ออกประกาศแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และขอความร่วมมือ  ดังนี้

 

  1. ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านกักตุนอาหารแห้ง น้ำดื่ม ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อบริโภคได้ ยาวนานกว่า 2 สัปดาห์
  2. กรณี นักเรียนท่านใดได้รับข่าวสารหรือทราบว่า มีคนไทยในเขตที่อาศัยอยู่มีอาการที่ต้องเข้ารับการรักษา ต้องสงสัย หรือเป็นผู้ติดเชื้อ ขอความร่วมมือให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน หรือสถานกงสุล ณ นครมิวนิก และสถานกงสุล ณ นครแฟรงก์เฟิรต์ โดยทันที หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนปรากฏตามเอกสารแนบ
  3. สนร. เยอรมนี ข้อย้ำว่า นักเรียนทุนทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้ตลอดเวลา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกประการ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามจดหมายเวียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 

สนร. เยอรมนี

(ดาวน์โหลด PDF+)