สนร. เยอรมนีขอต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์รายใหม่และ ตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมืองเกิตทิ่งเงิ่น (Göttingen)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. น.ส. มณีรัตน บุญฉิม ได้เดินทางไปรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ที่เดินทางมาศึกษาและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ เมืองเกิตทิงเงิ่น (Göttingen) ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายใหม่ 2 ท่าน ในการเดินทางมาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์ ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ และนายฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบิน โดย นทร. ทั้งสองท่านเข้าศึกษาระดับเตรียมภาษาก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิงเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) สนร. เยอรมนี หวังว่าทุกคนจะมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความสุขกับการใช้ชีวิตตลอดการศึกษาในเยอรมนี และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาตามโครงการศึกษาด้วยดี

ในโอกาสนี้ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้นำ นทร. ทั้งสองรายไปยังสถาบันเกอเธ่ เพื่อลงทะเบียน และได้เข้าพบหัวหน้าสถาบันภาษา ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิงเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) Ms. Helga Sekanina-Georg พร้อมแนะนำสถาบันและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เพื่อหารือถึงแผนการศึกษาของ นทร. ทั้งสองราย รายที่เพิ่งจะเดินทางมาศึกษาใหม่ในครั้งนี้

ในภาคบ่ายของวันเดียวกัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปประชุมติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ เมืองเกิตทิงเงิ่น (Göttingen) และเมืองคัสเซิล (Kassel) จำนวน 11 คน ได้แก่ (แถวหลังจากซ้ายไปขวา) นายวันรัฐ งามนิยม (ไบร์ท) นทร. ก.พ. ระดับเตรียมภาษา นายวีรเดช โขนสันเทียะ (ชาย) นทร. ก.พ. ระดับ ป. เอก นายปรีชา เกียรติกิระขจร (โจ) นายวาทิต โคกทอง (เต้) นทร. พสวท. ระดับ ป. เอก นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์ (ปลื้ม) นายฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร (ไจอี้) นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับเตรียมภาษา และนายปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ (ปอม) นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับ ป. เอก (แถวหน้าจากซ้ายไปขวา) น.ส. ธราพัชร์ รวมสุขกุลศักดิ์ (อัน) นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ระดับ ป. ตรี น.ส. โศรดา ดอกนารี (ปาล์ม) นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย นายมณฑล ยงค์ประวัติ นทร. ก. วิทย์ฯ ระดับ ป. เอก และนายจีรวัฒน์ สร้อยผาบ (เบสท์) นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 ระดับ ป. ตรี โดยนักเรียนทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีผลการศึกษาคืบหน้าดีเป็นไปตามแผนการศึกษาตามทุนรัฐบาล รวมทั้งยังได้แนะนำ นทร. รายใหม่ ให้รุ่นพี่ในเมืองได้รู้จักและแนะนำการใช้ชีวิตและการศึกษาต่อไป และสุดท้ายนี้ สนร. ขออวยพรให้ทุกท่านมุ่งมั่นต่อไปและมีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยตามเป้าหมายและแผนการศึกษาทุกประการ