อทศ. ณ กรุงเบอร์ลิน และ เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในแคว้นนีเดอร์ซัคเซน

goettingen1

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกิททิงเง่น และประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในแคว้นนีเดอร์ซัคเซน ที่เมืองเกิททิงเง่น (Göttingen) โดยมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในเมืองเกิททิงเง่น เมืองฮันโนเฟอร์ และเมืองเคลาส์ธาล เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 คน

goettingen2

และในวันที่ 17 มิถุนายน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เมืองคาสเซลและเมืองกีเซ่น พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยคาสเซล และมหาวิทยาลัยกีเซ่น เพื่อสอบถามและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของนักเรียนทุนรัฐบาล

goettingen3