สนร. เยอรมนี เข้าร่วมงานแถลงข่าวประจำปี 2560 ของสถาบันเกอเธ่สำนักงานใหญ่ และเยี่ยมชมสถาบันเกอเธ่ สาขากรุงเบอร์ลิน (Goethe-Institut Berlin)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ให้เป็นตัวแทนไปร่วมงานแถลงข่าวประจำปี 2560 ของสถาบันเกอเธ่ กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 ณ สถาบันเกอเธ่ สาขากรุงเบอร์ลิน ในการนี้ อัครราชทูต
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปร่วมงานดังกล่าว โดยการแถลงข่าวสรุปได้ ดังนี้

 

ผู้บริหารของสถาบันเกอเธ่สำนักงานใหญ่ ประจำนครมิวนิค Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann ตำแหน่ง President Mr. Johannes Ebert ตำแหน่ง Secretary General และ Mr. Rainer Pollack ตำแหน่ง Business Director ได้กล่าวสรุปรายงานผลการทำงานของสถาบันฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ด้านการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ปัจจุบันมีจำนวน 159 แห่ง ใน 98 ประเทศ ด้านการส่งเสริมโครงการ ทุน และความร่วมมือต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ ในทุกภาคพื้นทวีป ด้านการศึกษา มีโครงการ “Schools: Partners for the Future” (PASCH) ซึ่งประสบความสำเร็จต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนสมาชิกกว่า 1,800 โรงเรียน ใน 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงโรงเรียนในประเทศไทยด้วย สำหรับโครงการในปี 2561 สถาบันฯ มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องเชิงสังคมที่ในปัจจุบันมีมุมมองแตกต่างกัน โดยจัดให้มีโครงการ Residence Programmes in Southeast Europe โครงการจัดตั้ง German Academy New York ร่วมกับ Villa Aurora & Thomas Mann และโครงการ “African Futures” เพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าในอันดีผ่านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาและในทวีปแอฟริกา

 

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าพบ Dr. Gabriele Gauler ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ สาขากรุงเบอร์ลิน และ Ms. Sophie Grünbeck หัวหน้าแผนกฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป ได้พูดคุยถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันฯ กับ สนร. เยอรมนี นอกจากนั้น Dr. Gabriele ได้พาชมห้องเรียนและห้องสมุดของสถาบันฯ โดย อทศ. นิสราฯ กล่าวขอบคุณทางสถาบันฯ ที่ให้การดูแลนักเรียนทุนระหว่างศึกษาภาษาเยอรมนีเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้มีโอกาสให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสถาบันเกอเธ่ต่อไป