สนร. เยอรมนีขอต้อนรับ น.ส. พิมพมาศ ยงญาติ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4.2 และ นายภาคภูมิ ขำช่วย นทร. ก.วิทย์ ฯ

freiburg-newstudents

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 น.ส. พิมพมาศ ยงญาติ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4.2 และ นายภาคภูมิ ขำช่วย นทร. ก.วิทย์ ฯ ได้เดินทางมายังประเทศเยอรมนี และในขณะนี้ได้เริ่มศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ เมือง Freiburg โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับภาษาเยอรมันแล้ว น.ส. พิมพมาศ ยงญาติ มีโครงการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี และ นายภาคภูมิ ขำช่วย ในระดับปริญญาโท-เอก สาขาชีววิทยาเชิงคำนวณ เน้น Bioinformatics ต่อไป

สนร. ขออวยพรให้ นทร. ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาในอนาคตและนำความรู้ที่เก็บเกี่ยวในขณะศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี กลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป