นักเรียนไทยที่ศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองใกล้เคียงเข้าพบปะและสนทนากับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

01122014-embassy-2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ อัครราชทูต นายเชิดชู รักตะบุตร และอัครราชทูตที่ปรึกษา นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้จัดประชุมและรับประทานอาหารร่วมกับนักเรียนไทย ประกอบด้วย นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัว ที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองใกล้เคียงเพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยและเยอรมัน ซึ่งกิจกรรมนี้สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำ โดยในโอกาสนี้ท่านเอกอัครราชทูต ได้แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆที่น่าสนใจให้แก่นักเรียน และยังได้แนะนำให้นักเรียนสมัครเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำของเยอรมันที่มีความต้องการรับนักเรียนไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตจะเป็นผู้ประสานข้อมูลให้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนเพื่อเป็นที่ระลึกต่อไป

01122014-embassy-1