การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการธรรมะมอบสุข “ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส” แสดงธรรมโดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ครูณา (อังคณา มาศรังสรรค์) มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รักและโรงเรียนพ่อแม่ลูก (Smart & Smile School) ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน

dhamma1

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 58 นักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี จำนวน 18 ราย ทั้งที่มาจากต่างเมืองและจากกรุงเบอร์ลิน ทั้งพี่ๆ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และน้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เดินทางมาร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการธรรมะมอบสุข “ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส” นำโดย ครูณา (อังคณา มาศรังสรรค์) ณ อาคาร วิลล่า สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน ในลำดับแรก ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้กล่าวต้อนรับครูณาและนักเรียนทุนทุกท่าน ก่อนเริ่มกระบวนการภาวนาศึกษาตนเอง ค้นหามุมมองการใช้ชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ กับครอบครัว ผู้คนรอบข้าง เริ่มจากวัยเยาว์ ก่อนเดินทางมาศึกษาในเยอรมนี นับถึงการใช้ชีวิตนักศึกษาปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคตที่จะสร้างความสุข ครูณาให้ข้อคิดไว้ว่า ทัศนคติมีผลต่อการกระทำของเรา และคือผลลัพธ์ที่เราเผชิญนั่นเอง จงขอให้รักในสิ่งที่ทำ ทำให้เต็มที่ เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และจักนำพาไปสู่ทางชีวิตที่มีความสุข

dhamma4

dhamma2

dhamma3

dhamma5

dhamma6

ในวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 58 สนร. เยอรมนี ได้นมัสการท่านพระไพศาล วิสาโล มาแสดงธรรมและสอนนั่งสมาธิภาวนา ร่วมกับครูณา ท่านพระไพศาลได้แสดงธรรมเรื่อง “ฉันทะ” ให้รัก มีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียน และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน “ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส” และได้ตอบคำถามเรื่องการกำจัดความเครียด ท่านพระไพศาลสอนให้ฝึกใช้ Head + Heart + Hands ไปด้วยกันให้เกิดความสมดุล รวมถึงสอนเทคนิคการตั้งสติคลายเครียด การผ่อนคลายลมหายใจ และการมองคำวิจารณ์ให้เป็นพลังบวก และสอนให้นั่งภาวนาสติเจริญสมาธิ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ลดคลายเครียดจากการศึกษา

dhamma7

dhamma8

dhamma9

dhamma94

dhamma93

dhamma92

dhamma91

ในโอกาสนี้ สนร. และนักเรียนทุนทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่ท่านพระไพศาล และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง พร้อมรับหนังสือธรรมะ ก่อนเดินทางกลับเมืองที่ศึกษา